Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Bildegalleri

Huset til Andreas og Clara Ueland Høyraking i Big Timber Leland brødre på sykkel Posten må frem


[Tilbake til albumoversikt]
Print
Powered by:www.i-tools.no