Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Fra Dalane til AmerikaFra Dalane til Amerika
Migrasjon Rogaland har i samarbeid med Det norske utvandrersenteret lansert en billedbok om utvandringen fra Dalane. Boken er et resultat av innsamlingsarbeidet som ble gjort i Dalane og gir en visuell skildring av reisen over Atlanterhavet, og livet i Amerika, slik det fortonte seg gjennom dalbuens egne kameralinser.
Boken er rikt illustrert og er på 114 sider.

For bestilling: tlf. 908 31 097
eller epost: hans@utvandrersenteret.no                                       

Print
Powered by:www.i-tools.no