Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

The Oftedahl Family History
Slektsbok om etterkommere av Lars and Kari Oftedahl (Oftedal, Gjesdal) i USA. Samt informajson om Lars familie i Norge og om livet i Amerika.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no