Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Program

Onsdag 12. september 2012:

10.00 – 10.15
Tora Aasland: Åpning

 

10.15 - 10.45
Kristin Fjelde Tjelle: Fra Stavanger til jordens ender – misjonærsettlere i Sør-Afrika 1840 -1940

10.45 – 11.15
Per Inge Bøe / Jostein Molde: Fra innsamling til bok - utvandring fra Rogaland og Trøndelag de siste 200 år

 

11.15 - 11.30
Kaffepause

11.30 – 12.00
Gunnar Nerheim – Planene om et Cleng Peerson Center i Clifton, Texas

12.00 – 12.45
Lunsj

12.45 – 13.15
Ann Elisabeth Laksfoss Hansen: Turist eller utvandrer til Spania? - kulturelt mangfold og turistaktig migrasjon til Alfaz

 

13.15 – 13.45
Hans Storhaug – Arven fra Amerika - om hjemvendte emigranter med eksempler fra Stavanger og Nedstrand

13.45 - 14.15
Steinar Sæther – Nordmenn / rogalendinger i Latin Amerika 1820 -1940

14.15 - 14.45
Kaffepause

14.45 .15.15
Margit Løyland: Hollendertiden i Norge 1550 -1750 Hva gjorde Hollendertiden med Norge?

15.15 - 15.30
Hans Eyvind Næss – Avslutning

__________________

16.00 – 18.00
Tur med Restauration (påmelding i forkant).


Arrangementet støttes av Rogaland Fylkeskommune og Bergesens Almenyttige Stiftelse

Print
Powered by:www.i-tools.no