Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Rogaland i verden - rogalendinger på andre kontinenter siste 500 år.

Migrasjon Rogaland inviterer til et dagsseminar den 12. september 2012 på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Seminaret tar utgangspunkt i norsk utvandrerhistorie, med et særlig fokus på rogalendinger på andre kontinenter. Hovedmålet er å gi en bred fremstilling av utvandringen fra fylket gjennom de siste 500 år. Tradisjonelt har norske migrasjonshistorikere vært mest opptatt av å dokumentere den massive utvandringen til Nord-Amerika på 1800- og 1900-tallet. Migrasjon Rogaland ønsker i tillegg å rette søkelyset mot flyttestrømmer til andre kontinenter, som eksempelvis misjonærsettlere i Sør-Afrika og rogalendinger i Latin-Amerika og Holland. Seminarets foredragsholdere er forskere og andre som arbeider innen fagfeltet, tilknyttet universiteter og organisasjoner i Norge.

Seminaret i høst er første del i et påtenkt todelt seminaropplegg, hvor del to skal gjennomføres i 2014 under arbeidstittelen «Verden i Rogaland - innvandringen til Rogaland de siste 500 år».

"Piknik den 4 juli 1916"

Print
Powered by:www.i-tools.no