Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

The History of The Eivind Eivindsen Family er en slektsbok om Eivind Eivindsen Fosse og Rakel Pedersdatter Undheim, og deres etterkommere i USA. Boken er på 124 sider.
Print
Powered by:www.i-tools.no