Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Dalane Folkemuseum årbok 2008 -2010 inneholder en artikkelen "..og en onkel i Amerika" som forteller om Per Feylings donasjoner til museet. Per Feyling er sønn av Anders Feyling, en av museets stiftere.
Se side 140 -144.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no