Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Bjerkreim - skipreida,
herad og kyrkjesok
av
Sem Austrumdal inneholder
et eget kapittel om utvandringen fra Bjerkreim
nedtegnet av Willien Nedrebø. Se side 451 459.

Print
Powered by:www.i-tools.no