Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Gotfred Fuglestad - landets første reveopdretter forteller historien om Gotfred i Amerika. Blant annet som saueoppdretter i Dakota og som tramp gjennom Amerika til Stillehavskysten. Boken er på 84 sider.
Print
Powered by:www.i-tools.no