Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

   

      


The family of Martin and Bergette Frøytlog Berntson er et slektshefte om familien Frøytlog (Sokndal) og deres etterkommere i USA. Boken inneholder biografiske opplysninger, illustrasjoner og brev sendt fra Frøytlog til slekt i USA.
Heftet er på 32 sider. 

Print
Powered by:www.i-tools.no