Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

The Lonesome Tree. The story of Gustav Tastad er en slektsbok om Gustav Tastad fra Tasta i Stavanger og hans familie i USA /Canada. Boken er rikt illustrert og med mange brevkorrespondanser mellom Gustav og familien i Norge. Boken er på 242 sider.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no