Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Memories Are Such Fragile Things er en slektsbok av Evelyn L. Olson, datter av  av Martha Syhre (foreldre fra Karmøy) og Tollef Tastad (Stavanger, Hetland). Her forteller Evelyn om sitt liv i Sakatchewan i Canada og om sin slekt. Boken er rikt illustrert og er på 88 sider.
Print
Powered by:www.i-tools.no