Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

De første utvandrerne fra Rogaland til Amerika. Historien om uredde øybuer og modige prester i Finnøy. Forfatter Ole Jone Eide har skrevet boken om den tidlige utvandringen fra Finnøy prestegjeld til USA.  

Print
Powered by:www.i-tools.no