Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Artikkel om Reiar Nilsson, opprinnelig fra Øvrebø i Fister. Artikkelen er hentet fra medlemsbladet til Cleng Peerson Memorial Institute, utgitt i 1984 og gir informasjon om livet til Reiar Nilsson og hans familie i USA.
Print
Powered by:www.i-tools.no