Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Finnøy Gards- og ættesoge 1-5

Finnøy gards og ættesoge bind 1-3 gir biografiske opplysninger om de som utvandret, navn, gårdsnavn og fødselsdato. For mange emigranter gis opplysninger om utreiseår og destinasjon i Amerika.

Print
Powered by:www.i-tools.no