Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Finnestaed - Finnestad. Larson Volberg 1800 -1991 er en slektsbok om familien Finnestad fra Tasta, Stavanger. Etterkommere etter Lars Bjørnsen Finnestad og Aselene Hermansdatter. Boken gir opplysninger om Finnestad slekter i Norge og i USA.                    

Print
Powered by:www.i-tools.no