Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Heftet Norse Immigrant Letters innholder en samling brev og artikler som beskriver dagliglivet i noen av de norske områdene i USA i 1850 årene. Her finnes oppplysinger om pionerutvandrerne; hvor de slo seg ned i USA, hvor de kom ifra i Norge, hva de jobbet med og møtet med amerikanere og indianere.  Et par av leserbrevene er skrevet av en mr. Torsten Christoffersen Levig fra Strand.  

Print
Powered by:www.i-tools.no