Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Recollections of an Immigrant er Andreas Ueland (Heskestad i Lund) sine opptegnelser over livet sitt som immigrant i USA. Han beskriver det amerikanske utdanningssystemet, rettssystemet, det politiske systemet og arbeidsforholdene i USA.     
Print
Powered by:www.i-tools.no