Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Transatlantic Family Photographs er Vidar Birkelands masteroppgave i historie, publisert ved Universitetet i Minnesota. Oppgaven bearbeider og anlyserer fotomateriale for to norske par, og deres etterkommere, som utvandret fra Bjerkreim til USA.
Heftet er på 76 sider.  
 

Print
Powered by:www.i-tools.no