Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Bjerkreimboka Vol. 1-4 gir utfyllende informasjon om flyttingene i Bjerkreim. Forfatter Lisabet Risa har brukt både utflytterlistene i kirkebøkene og sesjonsprotokollene for Bjerkreim for å finne utvandrede Bjerkreimsbuer. I tillegg til biografiske opplysninger finnes i mange tilfeller også informasjon om livet i det nye landet.  

Print
Powered by:www.i-tools.no