Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Abraham Sørdal
- Utvandringen til Amerika 
ble utgitt i forbindelse med utvandringsjubileet i 2000. Heftet er beregnet til skolebruk og prøver å vise  årsaksforhold som førte til utvandringen, og å gi et innblikk i emigrantenes kår og bosetningsmønstre, med eksempler hentet fra Egersund. Heftet er på 64 sider. 

Print
Powered by:www.i-tools.no