Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Kontaktpersoner

Prosjektet tar sikte på å ha en kontaktperson i Dalane, Sør-og Nord Jæren, Haugaland og Indre-og Ytre Ryfylke distrikter. Disse kan kontaktes om du har spørsmål vedrørende prosjektet eller har materiale om utvandringen fra Rogaland. Brev, fotografier, artikler, dagbøker, avisutklipp og bøker. Vi er i utgangspunktet interresert i alt som kan dokumentere utvandringen fra fylket, fra 1800-tallet og frem til idag. 

Arbeidsgruppe for Dalane:

Bjerkreim kommune: Per Spødervoll - tlf. 51 45 23 40 // 915 79 672. Epost: perspo@online.no

Eigersund kommune: Grethe S. Egeland - tlf. 482 72 912. Epost:  grethe@dalanefolke.museum.no 
          Hellvik bygd: Kjell S. Aase - tlf. 51 49 07 22 // 974 08 798

Lund kommune: Karl Eik - tlf. 51 40 21 70 // 478 81 387.
Epost:
 
karl.eik@norgespost.no


Arbeidsgruppe for Sør- og Nord Jæren:

Distriktsleder for Sør- og Nord Jæren: Tarald Oma - tlf. 51 48 71 42 // 916 39 507.  Epost: vofo@rogaland.no


Arbeidsgruppe for Haugaland:

Distriktsleder for Haugaland distrikter: Vidar Aarhus - tlf. 932 16 609. Epost: Vidar.Aarhus@tysver.kommune.no   

 

 

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no