Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

 

Om arbeidsgruppene

Det er et stort og omfattende prosjekt som er igangsatt og vi trenger hjelp for å lykkes. Vi har delt Rogaland inn i 4 distrikter; Dalane, Sør- og Nord Jæren, Indre- og Ytre Ryfylke samt Haugaland distrikt. I hvert distrikt vil det bli opprettet en arbeidsgruppe for å hjelpe til med innsamling og registrering av privat kildemateriale.

Arbeidsgruppene ledes av medlemmer for de lokale historie- og ættessogelag, Sons of Norway medlemmer eller andre personer med interesse for og kunnskap om utvandringen.  I tillegg får gruppene tilsendt informasjon og arbeidsmaler om hvordan registreringsarbeidet kan gjennomføres, . Det 
blir opp til hver enkelt gruppe å organisere dette lokalt. Informasjon og maler for for arbeidsgruppene finnes på hjemmesiden under "Dokumentarkivet".  For mer informasjon kontakt Per Inge Bøe, tlf. 51 53 88 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Print
Powered by:www.i-tools.no