Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

 

Peter Sanstøl ble født i Moi i Rogaland i 1905, og debuterte som proffbokser i 1926. Han bokset for det meste i Amerika, men to av sine største kamper sloss han på Bislett Stadion i Oslo, der han slo de tidligere verdensmesterne Victor "Young" Perez og "Panama" Al Brown i henholdvis 1934 og 1935.

Print
Powered by:www.i-tools.no