Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

 

Diaries of an Isle Royale Fisherman er den utflyttede egersunderen Elling Andreas Seglem sine dagboknotater fra livet på hytta ved "Isle Royale" i staten Michigan. Her finnes utallige gode historier, spesielt fiskehistorier, hentet fra somrene ved hytta, i perioden 1917 -1932.
Print
Powered by:www.i-tools.no