Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

 

Artikkel om Rasmus Johnson (fra Stapnes i Egersund) som utvandret og ble en anerkjent fotograf. Hans fotomotiver er tatt både i USA og fra Egersund.

 

Print
Powered by:www.i-tools.no