Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Bokn gard og ætt, bind 1 og 2 gir biografiske opplysninger om de som reiste ut. Emigrantens navn, gårdsnavn og fødselsdato står oppført. For noen personer gis det i tillegg informasjon om utreiseår og destinasjon i Amerika.  

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no