Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

 

Mindebogen for Boknefolket er skrevet av Pastor A. Buckneberg. Boken gir en opptegnelse over boknefolket i Amerika. Både biografiske opplysninger (navn, fødselsår, ektefelle, utvandringsår og bosetting) og opplysninger om livet i Amerika. Her finnes utdrag av brev og andre historier fra livet som immigrant. Boken er på 93 sider.

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no