Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Migrasjon Rogaland
v/Per Inge Bøe
Strandkaien 31
4005 Stavanger

tlf. 51 53 88 60
mob. 90 86 52 42
epost: peringe@utvandrersenteret.no

Print
Powered by:www.i-tools.no