Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Emigrantprotokoller

De fleste utvandrere fra Rogaland på 1800- og 1900-tallet reiste med båt fra Stavanger havn og måtte registrere seg i emigrantprotokollene før avreise. De eldste protokollene starter i 1867 og er i de fleste tilfeller registrert fram til 1930. 

Desverre gikk emigrantprotokollene for Stavanger (1867-1928) tapt i brann i 1929 men det er "rekonstruert"er en søkbar database på digitalarkivet over emigranter fra Stavanger 1825 -1970. Denne har imidlertid store mangler. Databasen teller 121 826 navn.  

Noe av det tapte materialet er erstattet av at man sendte inn avskrifter av protokollene til SSB. Dette materialet er bevart og brukt som basis for databasen over emigrantar fra Stavanger 1903-1928. Databasen er på 34 877 navn. Emigrantprotokollene er digitalisert og søkbare på Digitalarkivet 

Ikke alle reiste fra Stavanger. Vi finner mange rogalendinger oppført som reist over Kristiansand og over Bergen havn. Her følger en oversikt over emigrantprotokollene:

                                                                                                                                                                                                                                 

Link Havn Tidsperiode
Søk Emigranter fra Stavanger havn. (Rekonstruert database med store mangler)    1825 - 1970
Søk Emigranter fra Stavanger havn 1903 - 1928
Søk Emigranter over Bergen fra Rogaland 1874 - 1924
Søk Emigranter over Kristiansand 1873 - 1930
     
     
     

Print
Powered by:www.i-tools.no