Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Bibliografi

En oversikt over bøker, artikler, oppgaver o.l. med informasjon om ut-og innvandring, ordnet alfabetisk etter dagens kommuneinndeling i Rogaland.


Bjerkreim
Bibliografi:

Birkeland Vidar: Kinship migration through family bridgeheads in an Atlantic World of Social Stratification. A case study of Norwegian- American immigration. Two family sagas reflecting two worlds of change (hovedoppgave fra The University of Minnesota som omhandler  bl.a bjerkreimsbuer i Amerika, både i bilder og tekst).  Utg. 1995. Plassering: NBO

Birkeland Vidar:
Labor to Pampas, relatives to the Praire, immigrants to the west. (Bjerkreimsbuer i USA og i Argentina). Utg. 1995. Plassering: NBO

Birkeland Vidar:
Transatlantic Family Photographs. Utg. 1995. Plassering: DNU

Nedrebø 
Willien og
 Austrumdal Sem: Bjerkreim.
(Utvandringen s. 451-59). Utg. 1932. Plassering: Stavanger bibliotek

Nedrebø Willien: Gotfred Fuglestad - landets første reveopdretter (Gotfred i USA). Utg. 1930. Plassering: Stavanger bibliotek

Risa Lisabet: Bjerkreimsboka - folket og eigedommane gjennom dei siste fem hundre åra. Bind 1-4. Utg. 1997 - 2002. Plassering: DNU


Spødervold Peder:
Bjerkreimsfana i USA er funnen. Artikkel hentet fra Sydvesten nr. 4, 2011. Utg. 2011. Plassering: DNU

Vigesdal Njål: Har bare den lille nyhed at fortelle dig.. Om Gemailia Tollefsdatter Løvbrekke (f. Lauperak) og hennes kort sendt til sin bror Gus Thompson (Gustav Tollefsen) i Tacoma, Washington. Artikkel fra Sydvesten nr. 4, 2011. Utg. 2011. Plassering: DNU


Bokn
Bibliografi:

Bukneberg Adolf: Mindebog for boknefolket (Pastor Bucknebergs opplysninger om boknefolket i Amerika). Utg. 1929. Plassering DNU

Lindanger Birger: Bokn gard og ætt. Bind 1 og  2. Utg. 2001-2002. Plassering: DNU


Eigersund
Bibliografi:

Morten Øystein: Dalane Folkemuseum 100 år. Et historisk tilbakeblik (en artikkel om Per Feyling og hans donasjoner til Dalane Folkemuseum). Utg. 2010. Plassering: DNU (kopi av artikkel)

Sande Lars Christian: Norsk-amerikaneren som fotograferte familien i Norge.(Rasmus Johnson, Eigersund). Fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Seglem Elling:
Diaries of an Isle Royale Fisherman. Utg. 2002. Plasering: DNU

Sørdal Abraham Kjell: Utvandringen til Amerika. Utg. 2000. Plassering: DNU 


Finnøy
Bibliografi:

Bjørkvik Halvard: Finnøy: gard og ætt. Bind 1-3. Utg. 1993-97. Plassering: DNU


Cleng Peerson Stiftelsen:
Reier Nilsson (Øvrebø, Fister). Artikkel i Cleng Peerson stiftelsens årbok 1984. Utg.. 1984. Plassering: DNU  


Eide Ole Jone :
De første utvandrerne fra Rogaland til Amerika: historien om uredde øybuer og modige prester i Finnøy. Utg. 2005. Plassering: DNU


Eide Ole Jone:
Et tidlig utvandringsmiljø: en studie av organisert pioneremigrasjon til Amerika 1821 – 1854 med særlig vekt på Finnøy prestegjeld. Utg. 2004. Plassering: DNU


Engen Sigleif:
Kleng og Knut, pionerene våre i Amerika. Ætt og Heim 1962. Utg. 1962.
Plassering: Stavanger bibliotek


Hidle Johannes og Løland Sverre:
Sjernarøy bygdebok I: gard og ætt. Utg. 1972. Plassering: DNU


Næss Hans Eyvind
: Finnøy gard og ætt. Bind 4 og 5. Sjernarøy. Utg. 2006. Plassering: Stavanger bibliotek


Vestbø Nils Ladstein: Litt omkring Cleng Peerson og Anne Cathrine Sælinger. Artikkel i Cleng Peerson årbok 1984. Utg. 1984. Plassering: DNU


Forsand
Bibliografi:

Brandal Trygve: Fjordafolk: kultursoge for Forsand. (Utvandringa s. 47 –53 og s. 186 – 193). Bind 1. Utg. 2002. Plassering: Stavanger bibliotek


Engen Sigleif:
Forsandboka: gard og ætt. Bind 1 –3. Utg. 1981 –1989. Plassering: DNU


Espedal Kjell:
Dei som drog: utvandringa frå Høgsfjord /Lysefjordområdet. Utg. 1998.
Plassering: DNU


Valsgård Reidun Haaheller: Historien om de to søstrene fra Lyse som giftet seg med to brødre fra Håheller. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU


Gjesdal
Bibliografi:

Arneson Søren:
Gards- og ættesoga for Gjestal. Utg. 1970. Plassering: DNU


Mikkelson Gudtorm: Gjesdal: indre del. Bind 1. Utg.1994. Plassering: DNU


Toreson Kristian Berge:
Amerikabrev frå ein utflytta gjesdalbu 1894 – 1924. Utg. 1994. Plassering: DNU

Waula Jørg E.: Gjesdal: indre del. Bind 2 –3. Utg. 1997 og 2001. Plassering: DNU


Haugesund

Bibliografi:


Knutsen Alfred: Utvandrere fra Rogaland. (Utvandrere fra Haugesund og omegn, s. 82 –102).Utg. 1942. Plassering DNU


Langhelle Arne: Gard og folk i Skåre. Bind 1 og 2. Utg. 1999. Plassering: DNU


Utvik Aadne: Brev til Lena (Skåre). Ætt og Heim 1990. Utg. 1990. Plassering: Stavanger bibliotek


Østrem Nils Olav: Haugesund eller Amerika. Artikkel i Årbok for Karmsund 2003 –2004. Utg. 2004. Plassering: Stavanger bibliotek


Hjelmeland
Bibliografi:

Brandal Trygve: Hjelmeland: gardar og folk. Bind 1-3. Utg. 1989 og 1990. Plassering: DNU

Eikeland Sigurd: Årdal: gardane og folket. Bind 1 og 2. Utg. 1969 og 1971. Plassering: DNU

Olsen Odd Harald: Den store gåva frå Amerika. Årdal nye kyrkje. Utg. 2006. Plassering: DNU

Sigmunstad Lars: En dagbog ført av en emigrant under overfarten fra Stavanger til Quebec, Canada i 1867 med Barken ”Urania” av Stavanger. (utklipp fra bok) Utg. Ukjent. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: Mange av de første utvandrerne fra Hjelmeland kom til Mission Township, LaSalle Co. Illinois. Artikkel i Cleng Peerson Stiftelsens årbok.  Utg. 198?. Plassering:DNU

Skiftun Ola: Fra Hjelmeland til Amerika. Semesteroppgave. Utg 2003. Plassering: DNU

Skiftun Tor: Hjelmeland. (Utvandringa s. 503-15). Utg. 1938. Plassering: Stavanger bibliotekBibliografi:

Bøe Per Inge: Emigrasjonen fra Hå til Amerika 1825 – 1895. Utg. 1997. Plassering: DNU

Hå Historie- og ættesogelag: Registrering av utvandrarar fra Hå til Amerika – Aniksdal, Herigstad, Rugland, Ødegård, Vigrestad. Utg. 1990. Plassering: Hå folkebibliotek

Hå Historie- og ættesogelag: Registrering av utvandrarar fra Hå til Amerika – Bø.  Utg. 1990. Plassering: Hå folkebibliotek

Hå Historie- og ættesogelag: Registrering av utvandrarar fra Hå til Amerika – Varhaug.  Utg. 1990. Plassering: Hå folkebibliotek

Sandsmark Gerd  Holmane m.fl.: Vatnamot Skulekrins: mellom bakkar og berg utmed havet. (Utvandringa s. 9 – 18). Utg. 2002. Plassering: Stavanger bibliotek

Skretting Harald: I far sine fotspor, 75 år etter: eit bidrag til utvandrersoga frå Varhaug Canada

1905 – 1930. Utg. 1994. Plassering: DNU

 

Tjåland Johan: Øvra Bygdå: folket og eigedomane gjennom dei siste 500 åra. (Ogna). Utg. 2004. Plassering: Stavanger bibliotek 


K
armøy
Bibliografi:

Garvik Terje: Karmøy Club og Washington. Utg. 2006. Plassering: DNU

Gjersvik Martin: De som dro fra Karmøy til Amerika. Utg. 1984. Plassering: DNU

Gjersvik Martin: Karmøys rolle i utvandringen til Amerika. Ætt og Heim 1986. Utg. 1986. Plassering: Stavanger bibliotek

Gjersvik Martin: Utvandrere fra Karmøy frem til år 1900. Utg. 1985. Plassering: DNU

Jensen Arnleif: A son of Norway. His memories 1919 - 1946. Utg. 2002. Plassering: DNU

Johannessen Jakob: Hilleslandsbrødrene og deres brev hjem fra prærien i Dacota. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Johannessen Jakob: Nybyggerliv på prærien i Alberta. (om Martin Olsen Liknes, Karmøy). Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Knutsen Alfred: Utvandrere fra Rogaland. Utg. 1942. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Bygdebok for Karmøy:  Skudenes og Skudeneshavn. Utg. 1982. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Bygdebok for Karmøy: Stangeland og Kopervik. Utg. 1985. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Bygdebok for Karmøy: Avaldsnes. Bind 1 og 2. Utg. 1991 og 1993. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Bygdebok for Karmøy: Torvastad.  Bind 1 og 2. Utg. 1979. Plassering: DNU

Svensen Sven: Norsk-amerikaner på Karmøybesøk. Artikkel i boka Jul på Karmøy 1961. Utg. 1961. Plassering: Karmøy folkebibliotek

Svensen Sven: Norskamerikaner på Karmøybesøk og Karmøy-buer i USA. Artikler fra boka Jul på Karmøy 1962. Utg. 1962. Plassering: Karmøy folkebibliotek

Svensen Sven: Norskamerikaner på Karmøybesøk og en reise til Amerika. Artikkel fra boka Jul på Karmøy 1966. Utg. 1966. Plassering: Karmøy folkebibliotek

Tollefsen Astrid: Following the waters. Norwegian Fishermen. Utg. 2004. Plassering: DNU

Tveit Mette: Amerikafarten mellom Karmøy og New Bedford. Utg. 2006. Plassering: DNU

Tysdal Olav: Skudenesdatabasen – en dokumentasjon av emigrasjonen til Nord-Amerika 1865 – 1965. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU


Johannessen Jakob: Scallopbyen med Karmøykolonien. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Klepp:
Bibliografi:

Brunes Erling: Klepp: gards- og ættesoga gjennom 400 år. Utg. 1963. Plassering: DNU

Brunes Erling: Klepp 1900 – 1960. Utg. 1964. Plassering: DNU

Nordås Hallvard: Klepp bygdesoge 1837 –1987. (Utvandringa s. 118 –126). Utg. 1987.
Plassering: Stavanger bibliotek


Kvitsøy
Bibliografi:

Lindanger Birger: Kvitsøy -Gard og slekt. Utg. 2009. Plassering: DNU

Lund
Bibliografi:


Fladstol Opal: History of Larson, Fladstol, Ueland families 1602-1992. Utg. 1992. Plassering DNU 

Heskestad Olav: Lunds historie 2: folk i Lund det siste hundre år. Utg. 1986. Plassering: DNU

Mehus Ingjald: Lund: garden og slekten. Utg. 1961. Plassering: DNU

Steene Hans T.: Beretning om en tre års reise i Amerika 1849-1852. Ætt og Heim 1975.
Plassering: Stavanger bibliotek

Kjørmo Torbjørn: Amerika. Med Lund historie-og Ættesogelag på tur til Midt-Vesten.
Utg. 2008. Plassering: DNU

Kjørmo Torbjørn: Gjennom ringen / Pete Sanstøl. Utg. 2006. Plassering: DNU

Ueland Andreas: Recollections of an Immigrant. Utg.1929. Plassering: DNU

Valand Petrus: Hetland Skipreide i 450 år. Bind 2: Heskestad sogn: gard, ætt og folk.
Utg. 1971. Plassering: DNU

Ætter-mål: årskrift/ Lund historie- og ættesogelag: Fra Gjesdal til Antisrabe (Madagaskar).
Utg. 2007. Plassering: DNU

Ætter-mål: årskrift/ Lund historie- og ættesogelag: Ole Sigbjørnsen Stenberg - pionér og misjonær (Sør-Afrika). Utg. 2008. Plassering: DNU  
Randaberg

Bibliografi:

Lindanger Birger: Randaberg 3: kultursoga til 1945. (Utvandringa s. 289 –292 og s. 393 –398). 
Utg. 1988. Plassering: DNU

Lindanger Birger: Gard og ætt 1 og 2. Utg. 1983 og 1984. Plassering: DNU


Rennesøy:
Bibliografi:


Biblioteket: Utvandrerutstilling (på cd). Utg. 2000. Plassering: DNU

Hestvold Ove: Mosterøy, Bru, Sokn og V.Åmøy: gards- og ættesoge. Utg. 1985. Plassering: DNU

Lindanger Birger og Jørg E. Waula: Rennesøy: gard og ætt. Bind 1-3. Utg. 1993. Plassering: DNU

Lindanger Birger: Rennesøy: Kultursoga. Utg. 2006. Plassering: Stavanger bibliotek

Rennesøy prestegjeld: Rennesøy prestegjeld 1837-1937 (utvandrerliste 1836-77).
Utg. 1981. Plassering: DNU

Schanche Eilert G.: Utstein kloster – livet på den gamle slektsgarden. (To brev fra utvandrede husmenn). Utg. 1973. Plassering: Stavanger bibliotek

Sogge Willard K.: Immigrant Passage – the story of the family of Knud Jacobsen Finnasand.
Utg. 1974. Plassering: DNU

Sunnanå Vilhelm: Rennesøy: gards- og ættesoge. Utg. 1974. Plassering: DNU

Tjomsland Nina: Prestesønnen fra Ryfylke som ble general og storentrepenør i USA. (Leif Johan Sverdrup, Rennesøy). Artikkel fra  boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Sandnes
Bibliografi:

Aurenes Ola: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år, 1500-1900. Utg. 1954. Plassering: DNU

Bergsåker Jon: Høle gjennom hundreåra. (Utvandringa s. 40 – 44). Utg. 1964. Plassering: Stavanger bibliotek

Cleng Peerson Stiftelsen: Høylands-buen pastor C.J.Eastvold forteller en gripende episode fra sitt arbeid som Home Mission prest. Artikkel i Cleng Peerson Stiftelsens årbok 1983. Utg. 1983. Plassering: DNU

Eggebø Aksel: Litt om ei Luraslekt - men mest om Lura-pionerar i Amerika . Ætt og Heim 1994. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: Sandnesmann på vikingferd til USA. Artikkel i boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Smith Eivind: Riska: gardar og tettstad. Utg. 1993. Plassering: DNU


Sauda
Bibliografi:

Eikeraas Sjur: Gamalt brev frå Amerika. Ætt og Heim 1962. Utg. 1962. Plassering: DNU

Hauge Alfred: Amerikaneren som såg Røldal i ein draum. Artikkel i boka De som dro ut.
Utg. 1975. Plassering: DNU

Hoftun Hallvard M.: Saudabu skriver hjem. Artikkel i boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Soga om Sauda 1 og 2: gardar og ætter. Utg. 1973 og 1974. Plassering: DNU

Lillehammer Arnvid: Soga om Sauda 3: bygdesoga. (Utvandringa s. 413 – 425). Utg. 1991. Plassering: Stavanger bibliotek


Sokndal
Bibliografi:

Alger M.: Haandbok for Utvandrere. Utg. ca. 1920. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

Asalris Brynjulf: The Celtic Romance. Utg. 1907. Plassering: Nasjonalbiblioteket

Berg Ellen Larsen: From maids to mothers. Single Norwegian female immigration. Utg. 1996. Plassering: Arvid Midbrød, Egersund

Birkeland Einar: Amerikatrunken. Utg. 2008. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

Birkeland Einar: Dagbok fra 1854. Skrevet av Anton Nilsen i månedene januar - mai 1854. Revidert av E. Birkeland 2010. Utg. 2010. Plassering: DNU

Hansen Leland: Zion Lutheran Church, Everest Kansas (mange biografiske opplysninger om familier fra Sokndal og Egersund). Utg 1995. Plassering: Jo Ann Barstad, Sokndal

Gigstad Frida and Lester Helen: From Norway to Kansas. Johnson -Knudson family. (etterslekt etter Inger Sofie Berentsen fra Mydland in Sokndal). Utg. 1976. Plassering: Jo Ann Mydland, Sokndal

Larson Anderson Nina: Families who Immigrated to Edison-Bow, Skagit Co, WA form Southwestern Norway. (632 sider med biografiske og slektshistoriske opplysninger om familier fra Egersund og Sokndal). Utg. 1999. Plassering: Jo Annn Mydland, Sokndal

Moyland Robert L.: One Generation At A Time. Five Generations of Løtoft family from Rogaland. Utg. 2008. Plassering: DNU

Moyland Robert L.: Wide spread the Branches. An Emmanuation of the Descandentes of Hans Torsen Løtoft. Utg. 1998. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

Sande Lars Chr.: US - soldier I første verdenskrig. (Bjarne Skaraas, Sokndal). Artikkel i boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Shelly Minnestota July 14 -16-1972: Shelly's Diamond Jubilee. Utg.  1972. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

Stenshoel Eunice and Myles: Amund & Serine, from Nesvåg, Norway to Big Canoe, Iowa. Utg. 1983. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

Stuhaug Ommund og Michaelsen Gilbert:  En nordmann blir amerikaner. Utg. 1980. Plassering: DNU

The Pionéer Society of Sweet Grass County, Montana: Pionéer Memories. Utg. 1960.
Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

The Pionéer Publishing Co. through the Coorporation of The Pionéer Soceity: Pionéer Memories II. Utg. 1981. Plassering: Einar Birkeland, SokndalSola
Bibliografi:

Langehelle Svein Ivar: Soga om Sola og Madla. Bind 3 (utvandringen s. 12 –22).
Utg. 1983.Plassering: DNU

Refheim Sigurd: Gard og ætt i Sola. Utg. 1974. Plassering: DNU

Skarsten Atle: Solabuen i Amerika. Utg. 2004. Plassering DNU

Stavanger
Bibliografi:

Bellesen Berthel: Stavanger Amt laget. Artikkel i Skandinaven 1924. Utg. 1924. Plassering: NBO

Christiansen Jan: De sorte og hvite. Heia SIF i 100 år. (Amerika-SIF s. 75 -77). Utg.2005.
Plassering: DNU

Gjerde Kristin Øye: Stavanger er stedet: oljeby 1972 –2002. (innvandring til Stavanger). Utg. 2002. Plassering: UiS

Godø Helge og Rosenlund Lennart: Utlendingene i Stavanger: rapport fra et forprosjekt ved Rogaland distriktshøgskole. Utg. 1975. Plassering: DNU

Klungtvedt Nils: Stavanger amt-laget i Amerika. Festskrift for Stavanger amt-laget i Amerika 1911-1936 (Fortegnelse over prester i Amerika fra Stavanger amt). Utg. 1936. Plassering: DNU

Lyngdal Ella: Omer Edvards (Ommund Jonassen Revheim, Madla). Artikkel i Cleng Peerson stiftelsens årbok 1984. Utg. 1984. Plasseringen: DNU

Næss Hans Eyvind: Befolkningseksplosjonen i Stavanger på 1800-tallet. Artikkel fra boka Stavanger på 1800-tallet. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Osland Birger: A long pull from Stavanger. Utg. 1945. Plassering: DNU

Ree Idar: Utvandrarar frå Stavanger 1903 og1913 – ein studie i urban migrasjon.  Utg. 2003. Plassering: DNU

Sande Lars Chr.: Stavangermannen som fikk verdenspatent på togbremsesystem. (Frederic Schaefer). Artikkel i boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: Sven Oftedal-professor og stridens mann. Artikkel i boka De som dro ut.
Utg. 1975. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: Lars Larsen Geilane. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Skadberg Gunnar: Stavangerjenta som ble leder for en religiøs koloni i Jerusalem. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Skadberg Gunnar A.: P.A.Rasmussen – Stavangergutten som ble lærer og pionerprest i Amerika.
Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Skarsten Atle: To utvandrerskjebner fra Tananger. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Stavangeren, Chicago: Stavangeren gjennem 20 aar: udgivet i anledning foreningens 20 aar jubileum 1924 – 1944. Utg. 1944. Plassering: DNU

Steensland Halle: Erindringer fra min Amerika – reis og mine første år i Amerika. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Wangsness Sigrid Brevik: Stavanger Sailing Vessels in the Emigrant Trade. Artikkel fra Norse Heritage - 1989 Yearbook. Utg. 1989. Plassering: DNU

Øverland Orm: Håpefulle utvandrere og en utro tjener. Kloster familien og utvandringen til Canada i midten av forrige århundre. Ætt og Heim 1994. Plassering DNU


Strand
Bibliografi:

Alsvik Jan: Folk i Strand: ei gards- og ættesoge. Bind 1 – 3. Utg. 1995. Plassering: DNU

Alsvik Jan: Strand bygdebok 1870 – 1940. (Utvandringa s. 19 –33). Utg. 1991.
Plassering: Stavanger bibliotek

Barkved Holger: Soga um Strand. (Utvandringa, s.76-78). Utg. 1939. Plassering: DNU

Eide Richard B.: Norse Immigrant Letters. Glimpse of Norse Immigrant Life in the Northwest in the Fifties. Utg. 1925. Plassering: DNU

Nag Martin:
Strand-trilogien. (Amerika-brev fra Kveker-Thore Heggem). Utg.1987.
Plassering: Stavanger bibliotek

Sviland Trond: Bygdeutvandring blant norske kvekere fra Strand, Røldal og Kvinesdal. Artikkel fra Dissentere og emigrasjonen. Utg. 2001. Plassering: DNU


Suldal
Bibliografi:

Drange Ernst Berge: Sand: gardar og folk. Bind 1 – 3. Utg. 1997 – 2001. Plassering: DNU

Drange Ernst Berge: Erfjord: gardar og folk. Bind 1 og 2. Utg. 2004. Plassering: Stavanger bibliotek

Foldøy Ola: Jelsa 1: gards og ættesoge. Utg. 1967. Plassering: DNU

Foldøy Ola: Suldal kultursoge: Jelsa 2: Utg. 1981. Plassering: DNU

Hoftun Hallvard M.: Gamle Suldal. (Suldal i Amerika, s. 46-52). Utg. 1972. Plassering: DNU

Hoftun Hallvard M.: Suldal kultursoge: gamle Suldal. (Utvandringen s. 138 –145). Plassering: DNU

Høibo Roy: Soga om Sand. (Utvandriga s. 87 – 91). Utg. 1993. Plassering: Stavanger bibliotek

Jelse Thore: En ryfylking skriver hjem. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Moe Jon: Kari - ei utvandrersoge. Utg. 1994. Plassering: DNU

Moe Jon:
Suldal Wisconsin. Utg. 2000. Plassering: DNU

Moe Jon: Prinsesse Gullsko. (Historien om Bertha Gautesdatter Herabakka, Suldal). Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Onsager Lawrence: Innvandring frå Suldal til Juneau County, Wisconsin, USA. Gamalt frå Suldal 1999. Utg. 1999. Plassering: Stavanger bibliotek

Vinje Samuel: Avskrift av Amerika-brev: til Peder Olsen Tjøstheim fra Lars Osmondsen Bakken. Ætt og heim 1967. Utg. 1967. Plassering: Stavanger bibliotek

Veka Olav: "Du skulde og været her, kom til vaaren!" Utvandringa til Amerika frå Helland i Sand med tilhøyrande slekter 1861-1912. Utg. 2011. Plassering: DNU

Våge Magnus: Erfjord bygdebok: frå ætte og kultursoga i Erfjord. ( Utvandringen s. 471-80). Utg. 1959. Plassering: DNU


Time
Bibliografi:

Alsvik Jan: Martin Morrison: fotograf, florist og filosof. Ætt og heim 1989.
Plassering: Stavanger bibliotek

Aurenes Ola: Time gards- og ættesoga. Utg. 1973. Plassering: DNU

Cleng Peerson Stiftelsen: Time-buen pastor S.H. Njaa besøker nybyggere i Canada 1904. Fra Cleng Peerson stiftelsen årbok 1983. Utg. 1983. Plassering: DNU

Kaldheim Ingebjørg Hognestad: Ingebjørg Hognestad Kaldheim dagbok. Artikkel fra Cleng Peerson stiftelsens årbok 1984. Plassering: DNU

Lindanger Birger: Time: gard og ætt. Bind 1, 2 og 4. Utg 2003 – 2006. Plassering: DNU

Sande Lars Christian: Brødrene fra Hinnaland som dro til Montana for å gjete sauer. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Aarestad Torleiv: Time Herad: fram til 1987. (Utvandringen s. 340 – 345). Utg. 1987. Plassering: DNU

Tysvær
Bibliografi:

Bakkevig Erik: Litt om Cleng Peersons heimstad og ætt. Ætt og Heim 1971. Utg. 1971.
Plassering: Stavanger bibliotek

Bjørlo Egil Henrik: Sjøens folk fortell: fiskarar og sjøfolk frå Tysvær fortell – og noko meir. Utg. 1996. Plassering: Stavanger bibliotek

Bjørlo Egil-Henrik: Vestover!: gløtt frå utvandringa frå Tysvær til Amerika. (22 artikler) Utg. 1993. Plassering: DNU

Hauge Alfred: Cleng Peerson. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Holthe Nils Dybdal: Tysvær: gard og ætt. Tysvær sokn. Bind 1 og 2. Utg. 1990. Plassering: DNU 

Holthe Nils D. og Lillehammer A.: Tysvær: gard og ætt. Førdesfjorden. Bind 3. Utg. 1993.
Plassering: DNU

Knutsen Alfred: Utvandrere fra Rogaland. (Utvandrere fra Tysvær s. 43 –49)Utg. 1942.
Plassering: DNU

Nerstrandslaget: Nerstrendinger i Amerika: en kortfattet oversigt over lagets virke samt biografier med billeder over vore gutter, der deltog i verdenskrigen og biografier med billeder over lagets medlemmer. Utg. 1920. Plassering: DNU

Langhelle Svein I.: Tysvær: slik levde dei. Frå 1820 –1920.  Bind 9. (Utvandringen s. 249 –291). Utg. 1997. Plassering: DNU

Næss Hans Eyvind: Tysvær: gard og ætt. Bind 6 og 7.  Nedstrand 1 og 2. Utg. 2001. Plassering: DNU

Steffensen Eirik: Tilbakevandringen i Norge med vekt på en sammenlikning mellom Randaberg og Nedstrand sokn. Semesteroppgave. Utg. 2004. Plassering: DNU

Storhaug Hans: The 1910 Norway Census and Return Migration: the case of Nedstrand. Artikkel i AEMI-Journal 2004. Utg.2004. Plassering: DNU 

Sørvaag Inger Marie: Utvandrerskjebner i Letcher-området i Syd-Dakota. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Tysvær: gard og ætt. Skjoldastraumen. Bind 4. Utg. 1999. Plassering: DNU 

Østrem Nils Olav: Tysvær: gard og ætt. Grinde. Bind 5. Utg. 1999. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Cleng Peerson – skaparen av den store forteljinga om Amerika. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme fra Skjold og -Tysvær. Artikkel i Dissentere og emigrasjonen. Utg. 2001. Plassering: DNU


Utsira:
Bibliografi:

Austrheim Jostein: Utsira: gard og slekt. Utg. 1995. Plassering: DNU

Svendsen Roar: Utsira fram til år 2000:historien om et øysamfunn. (Utvandringa s. 327 – 338)
Utg. 2000. Plassering: Stavanger bibliotek


Vindafjord:

Bibliografi:

Anderson Rasmus B.: Bjørn Andersen Kvelve – mannen bak den store utvandringen i 1836. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Holthe Nils Dybdal: Soga om Vats: gard og ætt i gamle Vats herad. Utg. 1984. Plassering: DNU

Kleveland K.L.: Utvandrede skjoldbuer. Utg. 1936. Plassering: DNU

Sande Lars Chr.: Malersønnen fra Vats som ble mormonerenes store skulptør. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: Farmersønnen med røtter i Vikedal som ble professor og ambassadør. Artikkel fra boka De som dro ut. Utg. 1975. Plassering: DNU

Vindetreet: Spesialnummer om utvandringa til USA fra Vindafjord (16 artikler). Utg. 2000. Plassering: DNU

Ætt og Heim: Andrew  A. Scheie fra Vikedal: den første presten i Augustana menighet i Minnesota. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek

Østrem Nils Olav: Den tidlige utvandringa frå Skjold. Artikkel i boka Vestover! – gløtt frå utvandringa frå Tysvær til Amerika. Utg. 1993. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Skjold: gard og ætt. Bind 1 og 2. Utg. 1999. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Utvandrarkultur: ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837 – 1914. Utg. 2002. Plassering: UiS

Østrem Nils Olav: Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme fra Skjold og Tysvær. Artikkel i Dissentere og emigrasjonen. Utg. 2001. Plassering: DNU


Rogaland
Bibliografi:

Andersen Hans G.: Emigrasjonsskipet Restauration. Utg. 2005. Plassering: DNU

Andersen Johan Magnus Bremer m.fl.: En økonomisk analyse av emigrasjonen fra Stavanger Amt til USA i perioden 1876 – 1913. Utg. 1973. Plassering: NHH

Astad Borgny: Utvandringen til Amerika 1868. (Undervisningsmateriell). Utg. 1975. Plassering: DNU

Bersagel Andreas: Parallelle linjer. (Utvandrere til USA fra Rogaland). Plassering: NBO

Bjerkan Astrid: Flyttinger til og fra Rogaland 1970 –75. Utg. 1977. Plassering: UiS

Djupedal Knut: Returned Emigrants in Rogaland. Artikkel fra Norse Heritage Vol. 2. Utg.1991. Plasering: DNU

Daatland Dan Dyrli og Aarek Hans Eirik: Migrasjon som kultur: artikkelsamling. Utg. 2003.
Plassering: DNU

Espeland Anton: Skottene i Hordaland og Rogaland: fra aar 1500 – 1800. Utg. 1921. Plassering: UiS

Golf Olav: Religiøse minoriteters utvandring: kvekere og haugianere fra Rogaland i pionertida. Utg. 1999. Plassering: DNU

Golf Olav: Oppbrudd og utvandring blant religiøse minoriteter fra Rogaland. Utg. 2006.
Plassering: Stavanger bibliotek

Grude Egil Harald: Fra Vågen til Amerika: emigrantfarten 1825 – 1930. Utg. 1990. Plasseringen: DNU

Gundersen Carl M.: Utvandring fra Hordaland og Rogaland til Island: (gjennom middelalderen). Utg. 1968. Plassering: NB

Haraldsø Brynjar: Religiøs overtyding som emigrasjonsmotiv. Initiativ til og motiv for emigrasjonen frå Stavanger i 1825. Artikkel i Historisk tidsskrift 1988/4. Utg. 1988. Plassering: DNU

Hauge Alfred: Cleng Peerson og den fyrste norske utvandringa til Amerika. Utg. 1959. Plassering: DNU

Helle Knut (red.): Vestlandets historie: samfunn. (Her vil det vestlandske flyttemønsteret og utvandringa fra Rogaland tatt med). Utg. 2006. Plassering: Stavanger bibliotek

Holst Per A.: Norsk emigrantlitteratur. Del 4: Stavanger Amtstidende og Adresseavis. Antologi over utvalgte nyheter og leserbrev, ledere samt annonser i dagspressen i årene 1841- 1856 om Amerika, reisen over havet og inn i landet , med beretninger om forhold og levekår i de norkse setlementene. Utg.2003. Plassering: DNU

Knutsen Alfred: Diverse materiale. Alfred Knutsens utklippssamling og kommentarer. Blant annet om de første utvandrere fra Hjelmeland og Ryfylke. Plassering: Norsk-amerikansk samling, NB

Nag Martin: Ryfylke-kvekerne! Utvandring! Essays og myter. Utg. 2000. Plassering: DNU

Næss Hans Eyvind: Utvandringen fra Rogaland til Amerika. Ætt og Heim 1984. Plassering: DNU

Simonsen Sevald: De første rogalendinger i Texas. Artikkel i boka Cleng Peerson stiftelsen 1982. Utg. 1982. Plassering: DNU

Testman Peter: Kort beskrivelse over de vigtigste Erfaringer under et Ophold i Nord Amerika og paa flere dermed forbudne Reiser. Utg. 1839. Plassering: Stavanger bibliotek

Tvedten Erik: Brev til ”den over havet langt bortkomne broder” Rasmus Tvedten 1842 –1920. Utg. 2000. Plassering: Stavanger Museum

Nygård Dag og Aarek Hans Eirik: Dissentere og emigrasjon: rapport fra seminar i Tysværtunet kulturhus, Aksdal, Tysvær, 22. – 23. september 2000. Utg. 2001. Plassering: DNU

Risa Lisabet: Amerikabrev frå Rogaland som historisk kjeldemateriale. Ætt og Heim 1988. Utg. 1988. Plassering: Stavanger bibliotek

Rogalandsforskning: Samfunnsendringer i Rogaland som følge av oljeaktiviteten: flyttinger til og fra Stavanger. Utg. 1974. Plassering: UiB

Rossdail Jesse H.: The sloopers. Their ancestry and posterity. The story of the people on the Norwegian Mayflower- the sloop “The Restauration”.  Utg. 1961. Plassering: DNU

Sogner Sølvi: Ung i Europa: norsk ungdom over Nordsjøen til Nederland i tidligere nytid. Utg. 1994. Plassering: DNU

Sogner Sølvi: Utvandringen til Holland fra Rogaland på 1600- og 1700-tallet. Ætt og Heim 1999. Plassering: DNU

Skadberg Gunnar:  Den første norske utvandringen til Amerika 1825.  Utg. 1983. Plassering: DNU

Sletten Vegard: Fram stig Rogaland. (Utvandringen, s. 304-10). Utg. 1943.
Plassering: Stavanger bibliotek

Stavanger Amt Laget i Amerika: Stavanger Amt Laget 1956: Windom Minnesota den 15de, 16de og 17de Juni:  tevnested H.S Auditorium: hovedkvarter Frederik Hotell. Utg. 1956. Plassering: NBO

Stavanger Amt Laget i Amerika: Sange for Stavanger Amt Lagets stevne i Canton, S. Dak. Juni 20-21-22,1924. Utg. 1924. Plassering: NBO

Tjossem Wilmer L.: Quaker Sloopers: from the fjords to the prairies. Utg.1984. Plassering: DNU
Utvandringsstatistikk: NOS VII.25. Utvandringsstatistikk 1821 –1918. Utg 1921. Plassering: DNU   

Ætt og Heim: Hva hadde de hjemlige avisene å fortelle om Amerika-reising?. Ætt og Heim 1975. Utg. 1975. Plassering: Stavanger bibliotek 

Øverland Orm: The Norwegian Settlement in Gaspé 1860-62. The Failure of the Canadian Bureau of Agriculture, of the settlers or of the Land? Artikkel fra Norse Heritage- Vol.2. Utg. 1991. Plassering: DNU

Østrem Nils Olav: Norsk utvandringshistorie. Utg. 2006. Plassering: DNU  

Ånestad, Svein: Rogalendingar erobrar Vestfold. Kåseri på Hedrum bygdetun 2004. Utg. 2004. Plassering: DNU

Aas Gunder: Rapport til justisdepartementet 1836 om Udvandringen fra Stavanger Amt. Artikkel i Morgenbladet 26/5 1836. Utg. 1836. Plassering: NBO 

Aarek Hans Eirik og Utne Bjørn: ”Dette Ukrudt fra Engellands sectrige og geile Jordbund”. Rapport fra et forskningsseminar om: Den rolle kristne dissenterbevegelser – spesielt kvekerne – spilte i norsk kulturutvikling på 1800-tallet. Utg. 1993. Plassering: DNU

Aasland Gunnar: En jærbu ser Amerika. Utg. 1950. Plassering: DNU Aasland Gunnar: Jærslekter i Amerika. Årbok for Jæren og Dalane 1953. Utg. 1953. Plassering: Stavanger bibliotek 


Slektshistorie
B
ibliografi:

Anderson Margaret K.: Norse family saga: the history of a Norwegian family through eleven hundred years including a century in America (Hinderåker, Storesund og Avaldsnes). Utg. 1987. Plassering: Haugesund folkebibliotek 

Aurenes Ola: Aasland-ætten 1762-1979 (Sandnes). Utg 1979. Plassering: DNU

Berntson Inez Leotta: The family of Martin and Bergette Frøytlog Berntson (Sokndal). Utg. 1997. Plassering: DNU

Brown Carol: Families of Johan and Ida Froiland (Frøiland i Sokndal). Utg. 1999. Plassering: DNU

Dahle Bård: Slekten Sigmundstad. Sven Svendsen Sigmundsatd og Anna Reiersdatter Bjellands etterkommere (Fister – Amerika). Utg. 1993: Plassering: Stavanger bibliotek

Egeland Marit og Brambo Kirsten: Dorthea og Konrad i Brambo. Thea og Konrad på Årstad. (Sokndal). utg. 2000. Plassering. Jo Ann Mydland (Sokndal) 


Eggebø Aksel: Dagleg liv på Dakotaprærien gjennom nitti år. Ætt og Heim 2000. Utg.2001. Plassering: DNU

Eller A. W.: It all began in Boone (Finnestad slekt i Stavanger). Utg. 1982. Plassering: DNU

Figved Ths. G.: De kom tilbake. (The Sigmond family from Stavanger). Artikkel i Nordmannsforbundet 1926. Plassering: DNU

Finestead Lowell: Finestead - Finnestad, Larson - Volberg 1800 -1991 (Stavanger). Utg.1991. Plassering: DNU
 
Fuglestad Georg: Soga om Vikeså – Fuglestad ætta. (Bjerkreim) Utg. 1960. Plassering: Stavanger bibliotek.

Gilje Arne: Familien Gilje på Solheim (Stavanger). Utg. 1998. Plassering: DNU

Gilje Paul: Gilje, Tastad families – descendants and ancestors. (Gjesdal). Utg. 1986.
Plassering: Gjesdal Folkebibliotek.

Grude J.: Jæder-Slægterne Grude, Kleppe, Anda (Klepp). Utg. 1909. Plassering DNU

Gudmestad:  The American family and descendants of Tore and Guri: Gudmestad. (Hå). Utg. 1988. Plassering: Hå folkebibliotek

Hage Keith og Spande Dennis: Haga/Hage (Sandnes) family of Rogaland, Norway and America. Utg. 2000. Plassering: DNU Hareland Per: Bert og Letti Vinæt hjemme fra Australia (slektninger i Gjesdal). Utg. 1948. Plassering: Gjesdal Folkebibliotek

Harter, JoAnn: From The Mountains To The Prairies (Eigersund, Lund og Sokndal). Utg. 2002. Plassering: DNU

Hauge Alfred: The true Saga about Cleng Peerson. Utg. 1983. Plassering: DNU

Heltberg Arnliot: The history of the family Heltberg. Utg. 1986. Plassering: Haugesund folkebibliotek

Hildebrand Dorine Warvick: The family history of Lars and Dora Warwick (Vervik, Stavanger). Utg.?. Plassering: DNU

Hillesland Anton: The Hillesland family history, by ...and Anita Hillesland Londgren, Tacoma Washington(Skude
nes). Utg. 1978. Plassering: Haugesund folkebibliotek

Johansen Soveig K.: Min familie – mine røtter: Gjerde familien fra Bjørheimsbygd 1843-1985, samt vandring i Ryfylke tilbake til Harald Hårfagre. Utg. 1987. Plassering: DNU

Johnson Henry E.: Lund and Olson families in America: Olsons from Sauda, Rogaland, Norway. Lunds from Kvinherad, Hordaland,Norway. Utg. 1994. Plassering: UiB

Jørpeland Leif: Jørpelandslekten 1500 –1995. Utg. 1995. Plassering: DNU

Knutsen, Kjell A.: En historisk reise. Familien Knut Knutsen og Karen Olava. (Stavanger). Utg. 2010. Plassering: DNU

Knutsen A. O: This is the history of your ancestors. (Sjernarøy). Utg. 19?).
Plassering: Stavanger Museum 

Larson Nina Anderson: Families who immigrated to Edison-Bow, Skagit Co. (blant annet om familier fra Egersund og Sokndal). Utg. 1999. Plassering: Arvid Midbrød, Egersund, privat eie

Larson Nina Anderson: Family of Andreas Herman Stapnes and Anne Gurine Berntsdatter Nådland from Egersund, Rogaland, Norway. Utg. 1995. Plassering: Arvid Midbrød, Egersund, privat eie

Londgren Anita Hillesland: The Hillesland family history. (Skudenes). Utg. 1978. Plassering: Karmøy folkebibliotek

Lundell Carol Ann: The History of The Eivind Eivindsen Family (Time). Utg. 1997. Plassering: Time bibliotek

McDonald Lisa Olson:
The Olson/ Guddal families. (Sokndal). Utg. 2003. Plassering: Jo Ann Mydland (Sokndal)

Merriken Ellenor Ragnhild: Looking for a country: a Norwegian immigrants Alberta memoir. (Karmøy). Utg. 1999. Plassering: NBO

Moe Jon: Kari – ei utvandrarsoge. (Kari Hjorteland, Suldal). Utg. 1994.
Plassering: Stavanger Bibliotek

Moyland Robert L.: One Generation at the time. A genealogical record of five generations of the Løtoft family from Rogaland, Norway, during the immigrant era of the ninetheenth and twentieth centuries. Utg. 2008. Plassering: DNU 

Oftedahl Arlan: A History of The Lars Oftedahl Family (Oftedal, Gjesdal). Utg. 1990. Plassering: DNU

Olson Evelyn L.: Memories are such fragile things.( Evelyn Olson´s besteforeldre er fra Karmøy og Stavanger). Utg. 1991. Plassering: DNU

Olson James B.: The ancestors and descandents of Kristian Fredrik Pettersen Frakkegjerd and Serine Simonsdatter(Avaldsnes). Utg. 1985. Plassering: Haugesund folkebibliotek

Olson Norman: The Ingvald Olson and Anna Olson Sunde (Stavanger) Family Saga. Utg. 2009. Plassering: DNU


Sande, Åsa m.fl.: Slekten etter Andreas Pettersen Rodvelt og hustru Elisabeth. Slektsstevne Egersund 10. august 1966. Utg. 1966. Plassering: Eigersund folkebibliotek

Sande, Åsa m.fl.: Gårdsbruket Dyldo på Rodvelt i Eigersund: Slektshistorie 1400-2000. Utg. 2000. Plassering: Eigersund folkebibliotek

Sebak Per Kristian: Titanic – 31 norske skjebner. Utg. 1998. Plassering: DNU

Skar Sherwin:
Emil Orke - The First Century (Ørke gård, Vindafjord). Utg. 1988. Plassering: DNU

Stangeland Ole:
En liten livshistorie for min familie og specielt for mine to barn og barnebarn. (Karmøy). Utg. 1989. Plassering: Karmøy folkebibliotek

Sogge Willard K.: Immigrant passage: the story of the family of Knud Jacobsen Finnesand. (Mosterøy). Utg. 1974. Plassering: DNU

Tastad, Peder og Garth: The Lonesome Tree. The story of Gustav Tastad (Stavanger og Sauda). Utg. ?. Plassering: DNU

Vaagen Georg:
Våre røtter i Lauvåsvågen – Lauvås – Eltervåg( Sandnes og Riska). Utg.1983. Plassering: DNU

Våge Magnus: Reidar (Richard) Sigmond og hustru Emilie Christiane’s ætt.(blant annet et dagboknotat om overfarten med Urania i 1867). Utg. 1956. Plassering: DNU (kopi), Stavanger bibliotek

Wick Bertinius Larsen: A sketch of the life and services of Anna Olson 1832 – 1925 (Strand, Rogaland). Utg. 1925. Plassering: NBO

Wierenga Evelyn Ostraat: The Espelands in America (Høyland). Utg. 1973. Plassering: DNU

Sørdal Kjell Abraham: Et Amerikabrev (Michael Olsen, Egersund). Årbok for Dalane 1986. Utg. 1986. Plassering: Stavanger bibliotek

Sørdal Kjell Abraham: Utvandringen til Amerika (skolehefte). Utg. 2000. Plassering: DNU


Ålgård Gabriel:
Ålgård slekten (Gjesdal). Utg. 1993. Plassering: DNU

Aarrestad, Klara og Gudrun Bjuland: Slekten Aarestad (Egersund). Aarestad 1955.
Utg. 1955. Plassering: Eigersund folkebibliotek

 

Print
Powered by:www.i-tools.no