Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Om Sponsorene

Forprosjektets hovedsponsorer er Inge Steenslands Stiftelse, Sparebank 1 -SR-Bank og Rogaland Fylkeskommune. Migrasjon Rogaland inviterte alle kommuner i fylket  til å delta i prosjektet og fikk støtte fra følgende kommuner: Bokn, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Utsira, Rennesøy, Sola, Stavanger, Suldal, Time og Vindafjord.

                                                  

                                                      

      

                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no