Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Om prosjektet

Forprosjektet handlet i første omgang om å samle inn, registrere og få en oversikt over kilder som kan dokumentere utvandringen fra Rogaland 1800 og frem til idag. Arbeidet med innsamlingen ble ledet av sekretariatet i Migrasjon Rogaland samt arbeidsgrupper i de enkelte kommuner. Sekretariatet søkte og registrerte kilder i arkiver, museer og bibliotek i Rogaland. Arbeidsgruppene samlet inn privat materiale om utvandringen fra fylket.

Det er viktig å påpeke at det innsamlings- og registreringsprosjektet som ble avsluttet i 2010 var et forprosjekt, et første steg mot større og mer langvarige prosjekter. Innsamlingen hadde en formell avslutning i desember 2010. Abeidet vil fortsette også etter det men i noe mindre målestokk.    

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no