Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Om oss
Migrasjon Rogaland er et samarbeid mellom flere organisasjoner og lag med felles interesse for migrasjon. Forprosjektet skal dokumentere utvandringen fra Rogaland og vil bli utarbeidet av Det norske utvandrersenteret i Stavanger. Følgende personer danner styringsgruppen:

Tarald Oma - styreleder - Sons of Norway
Sverre M. Lima - Sons of Norway
Hans Storhaug - Det norske utvandrersenteret
Per Inge Bøe  - Det norske utvandrersenteret
Hans Eyvind Næss - Arkivverket
Nils Olav Østrem - Universitetet i Stavanger
Olav Tysdal - Universitetet i Stavanger
Karl Eik - Rogaland Historie og ættesogelag
Walter Husebø - Rogaland Historie og ættesogelag
Knut Djupedal - Det norske utvandrermuseet 
Gunleif Seldal - Stiftelsen Emigrantskipet Restauration

Kontaktperson er Per Inge Bøe, tlf. 51 53 88 60 eller mob. 90 86 52 42 


    

Print
Powered by:www.i-tools.no