Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Arrangement

Prosjektet skal finne frem til og sette opp forslag til markeringer, tiltak og aktiviteter Migrasjon Rogaland kan rette fokuset mot. Migrasjon Rogaland er et langtidsprogram som strekker seg frem til 2025. Noen forslag til markeringer følger vedlagt og vil bli supplert i årene frem mot 2025.2012: Seminar. Rogaland i verden - rogalendinger på andre kontinenter de siste 500 år.

2013: Boklansering - billedbok om utvandringen fra Dalane "Fra Dalane til Amerika".

2014: Seminar. Verden i Rogaland - innvandring til Rogaland de siste 200 år.

2025: Utvandrerjubileum. 200-års markering for Restaurationens avreise.

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Powered by:www.i-tools.no