Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Registreringsskjema

Et hovedmål med forprosjektet er å samle inn, digitalisere og gi en oversikt over materiale som dokumenterer flyttinger til og fra Rogaland, fra 1600 -tallet og frem til i dag.
Har du bøker, bilder/fotografier, brev, artikler, avisutklipp eller annet materiale om migrasjonen i Rogaland er vi veldig interessert i å høre fra deg. Den enkleste måten er å gjøre som følger; fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, trykk på send-knappen og du vil bli kontaktet av oss så snart som råd. Prosjektet skal først og fremst arbeide frem en mest mulig komplett oversikt over kilder som finnes over migrasjonen i Rogaland.    Vi trenger din hjelp for å lykkes!

Personalia :
Ditt navn:
Adresse:
Poststed:
Postnummer:
Land
Telefon:
Faks
E-post:


Om materialet :
Kildetype :(brev, foto, bøker, artikler, etc.)
Norsk / utenlandske kilder:
Materiale Norge : Hvilken kommune i Rogaland?
Materiale utlandet : Hvilket land og hvilket sted?
Omfang av materialet (omfattende, middels eller beskjedent)?
Beskivelse av materialet:;
Er det originalmateriale eller kopier?
Utgitt:
Eier av materialet?
Klausuler i forhold til publisering/bruk?
   
 
Repeter tekst:*

Print
Powered by:www.i-tools.no